Λογότυπο ΜΑΝΩΛΗΣ Π. & ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε

ΜΑΝΩΛΗΣ Π. & ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε

Το τεχνικό γραφείο δραστηριοποιείται στην περιοχή της Κορίνθιας από το 2006 με αγάπη και σεβασμό στο πελάτη. Αυτό μας έκανε να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε μια εταιρεία η οποία βασίζεται στον επαγγελματισμό και την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δείτε τις Υπηρεσίες μας
Βεβαίωση


Οικοδομική Άδεια


Τακτοποίηση Αυθαιρέτων


Τοπογραφικά 


Κτηματολόγιο


Εξοικονόμηση κατ’ οίκoν


Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Κατασκευή και επίβλεψη
κτιρίων

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 

Άδεια λειτουργίας
καταστημάτων / Πυρασφάλεια.